extranet internet creator

Strony internetowe
z systemem CMS

netadmin | bip.net

Treść strony

 • logo systemu netadmin

netadmin

netadmin to bardzo rozbudowany system CMS, który ze względu na swoje zaawansowane funkcje, protokoły bezpieczeństwa i możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły dedykowane skierowany jest na obsługę dużych serwisów oraz jednostek z sektora budżetowego.

System netadmin oferuje m.in.:

 • dowolne zarządzanie strukturą serwisu,
 • zarządzanie użytkownikami i ich prawami dostępu,
 • konfigurację parametrów strony,
 • możliwość obsługi wielu serwisów przez jeden system i tworzenia serwisów nadrzędnych,
 • obiektowo ukierunkowane zarządzanie treścią serwisu (akapity, listy, tabele, galerie, pliki itp.),
 • system aktualności (newsów),
 • możliwość moderowanego komentowania treści,
 • edytor treści spełniający założenia WYSIWYG,
 • dziennik zdarzeń (logi systemowe),
 • i wiele innych...

Dostępne są również moduły dodatkowe:

jak i inne moduły dedykowane stworzone zgodnie z potrzebami Klientów.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do umówienia się na bezpłatną prezentację systemu.

 • logo systemu bip.net

bip.net

"Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej."

Nasza firma realizuje założenia BIP w oparciu o system bip.net, który jest przygotowany na działanie w 100% zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2008, Nr 10, poz. 68 z późn. zm.). Potwierdzeniem tego faktu są pozytywne wyniki kontroli NIK przeprowadzonymi u naszych Klientów.

Zapewniamy także ciągły rozwój systemu, mający na celu dopasowywanie się do stosownych zmian w zakresie przepisów prawa, a także dotyczący ułatwień w pracy z systemem bip.net.

Istotną zaletą jest również możliwość integracji systemu bip.net z serwisem internetowym pozwalającej na szybką wymianę tj. współdzielenie umieszczonych informacji zarówno w Biuletynie, jak i w serwisie internetowym.

 • WAI WCAG 2.1 poziom AA

Oferowana wraz z systemem bip.net standardowa wizualizacja spełnia wszystkie wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych W3C WCAG 2.1 na poziomie AA (m.in. zmiana wielkości czcionki, wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu) wskazane w treści ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Dla Klientów pragnących posiadać unikalną szatę graficzną strony bip.net oferujemy przygotowanie dedykowanej wizualizacji.

 • Minimalny standard informacji dla "Przejrzystej strony BIP"

Dodatkowo funkcjonalność systemu bip.net spełnia wszystkie wymagania techniczne (rozdział III.2) wymienione w dokumencie „Minimalny standard informacji dla "Przejrzystej strony BIP"”.

Jesteśmy przekonani, że system bip.net jest jednym z najlepszych rozwiązań oferowanych na naszym rynku. Potwierdzają to zarówno przeprowadzone kontrole, jak i opinie samych redaktorów.

Nowy moduł dodatkowy - Generator oświadczeń majątkowych

Moduł umożliwia wypełnienie oraz opublikowanie w serwisie WWW lub BIP oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne.

Formularz oświadczenia majątkowego został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla poszczególnych jednostek: gmina, miasto, powiat, województwo, zgodnie z odpowiednim wzorem.

Wygenerowane za pomocą modułu oświadczenie może zostać wydrukowane lub zapisane do pliku PDF, dzięki czemu będzie czytelne oraz dostępne do odczytu maszynowego, tj. zgodne z wytycznymi WCAG 2.1 Oświadczenie można podpisać również podpisem elektronicznym. Konstrukcja formularza uniemożliwia przypadkowe pominięcie któregokolwiek z pól, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko nieprawidłowo wypełnionych formularzy.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.