extranet internet creator

Rozwiązania dedykowane

Treść strony

  • logo extranet.direct

extranet.direct
rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb

Na życzenie Klientów jesteśmy w stanie zaprogramować dowolne rozwiązanie dedykowane oparte o technologie internetowe oraz pracujące oddzielnie lub współpracujące z naszymi systemami.

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów dedykowanych pozwalających na integrację usług poprzez sieć internet.

Generator Wniosków

Głównym celem Generatora Wniosków jest przyspieszenie procedury wypełniania, poprawiania i uzupełniania przez wnioskodawców wniosków (formularzy) dostępnych w ramach projektów związanych z dofinansowaniem oraz przyspieszenie przetwarzania ich przez jednostkę realizującą projekt.

Podstawowa funkcjonalność:

  • możliwość zapisania danych formularzy w wersji roboczej,
  • możliwość generowania plików PDF z wprowadzonymi w formularzach danymi,
  • możliwość nadawania stosownych uprawnień pracownikom projektu (w zależności od roli jaką pełnią w realizowanym projekcie),
  • możliwość nadawania wnioskom przez uprawnionych pracowników projektu odpowiednich statusów określających usytuowanie wniosku w całym cyklu postępowania,
  • możliwość eksport danych przez uprawnionych pracowników projektu (np. na potrzeby dokonywania stosownych analiz statystycznych).

Dodatkowe zalety:

  • moduł komunikacji elektronicznej z wnioskodawcami,
  • wizualizacja responsywna (dostosowująca się automatycznie do szerokości ekranu urządzenia),
  • dostęp do dziennika aktywności użytkowników.

„Generator Wniosków” jest wykonany zgodnie z najlepszymi praktykami (honorowanie standardów internetowymi W3C, optymalizacja zasobów i szybkości działania, mechanizmy bezpieczeństwa) w tym zawiera wersję o wysokim poziomie kontrastu.

System spełnia również wytyczne dostępności stron internetowych W3C WCAG 2.0 poziom AA (wymagane przez „Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]” - Dz. U. 2012 poz. 5261).

Przykład wdrożenia:

https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/generator

Baza zaleceń IOR

Aplikacja "Baza zaleceń IOR" stanowi platformę informacyjną o zastosowaniu środków ochrony roślin prowadzony przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy. W celu dostępu do pełnych zasobów wymagany jest zakup dostępu.

Adres internetowy aplikacji:

https://baza.ior.poznan.pl/

e-Plantator

Aplikacja e-Plantator stanowi platformę komunikacji pomiędzy firmą Krajowa Spółka Cukrowa S.A. a jej współpracownikami (plantatorami) w której dostępne są m.in. informacje rozliczeniowe.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.