extranet internet creator

Audyty z dostępności cyfrowej
stron WWW i BIP

Treść strony

Co to jest dostępność cyfrowa (dostępność internetowa)?

Dostępność internetowa oznacza, że z treści internetowych mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Mówiąc dokładniej, dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

Źródło: W3C WAI

Czy zapewnienie dostępności cyfrowej jest obowiązkowe?

W Polsce uchwalono ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848, dalej Ustawa).

Ustawa wskazuje podmioty zobowiązane (art. 2), a załącznik do Ustawy wymienia wytyczne, które muszą być spełniane. Wymienione wytyczne (49 pozycji) pochodzą z listy "Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1" opublikowanej przez konsorcjum W3C (oficjalne polskie tłumaczenie), z których wyłączono:

 • wytyczną 1.2.4 "Napisy rozszerzone (na żywo)" na poziomie A (art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy) oraz
 • wszystkie wytyczne oznaczone na poziomie AAA.

Ustawa (w art. 5 ust. 3) powołuje się na europejską normę EN 301 549 V2.1.2, która wskazuje wytyczne W3C WCAG 2.1.

W związku z kontrolami NIK w zakresie dostępności cyfrowej

Informujemy, że:

 • przeprowadzamy audyty WCAG 2.1 wg listy kontrolnej honorowanej przez NIK,
 • audyty uwzględniają wszystkie trzy poziomy: podstawowy, średni i zaawansowany,
 • walidujemy wszystkie serwisy, nie tylko wykonane przez extranet,
 • sporządzamy raport wraz z listą kontrolną oraz z komentarzami w przypadku negatywnych wyników,
 • raporty z dostępności WCAG 2.1 udostępnione podmiotom kontrolującym mogą wpłynąć na skrócenie kontroli.

 

Co zawiera audyt dostępności cyfrowej strony internetowej?

Audyt przeprowadzamy według listy kontrolnej WCAG 2.1, przygotowanej przez Wydział Dostępności Cyfrowej Centrum GovTech Polska resortu cyfryzacji na poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym.

Poziomy audytu, a wiedza techniczna:

 1. poziom podstawowy – podstawowa umiejętność korzystania ze stron internetowych,
 2. poziom średni – wiedza o tworzeniu stron internetowych + podstawowe umiejętności korzystania z programów do testowania dostępności, w tym czytników ekranu,
 3. poziom zaawansowany – dogłębna wiedza techniczna, w tym znajomości języków skryptowych + umiejętności posługiwania się różnymi technologiami asystującymi.

Lista kontrolna WCAG 2.1 jest tą samą listą, na podstawie której przeprowadzane są kontrole w zakresie dostępności cyfrowej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Po przeprowadzonym audycie otrzymują Państwo raport zawierający:

 • metodologię badania,
 • wykorzystane narzędzia,
 • wytypowane wg listy kontrolnej konkretne podstrony badanej strony internetowej,
 • listę kontrolną z komentarzami w przypadku negatywnych wyników,
 • tabelaryczne zestawienie wszystkich znalezionych błędów,
 • wynik audytu - osiągnięty wskaźnik zapewnienia dostępności cyfrowej wraz z zaleceniami zwiększającymi dostępność cyfrową.

Po wdrożeniu zaleceń proponujemy przeprowadzenie ponownego audytu (reaudytu), który ujawni skuteczność proponowanych rozwiązań. Oferowany audyt nie zawiera badania eksperckiego przeprowadzanego przez osoby z niepełnosprawnościami.

Czy korzystanie z "nakładek dostępności" powoduje spełnianie wytycznych WCAG?

Korzystanie z "nakładek dostępności" (z ang. accessibility overlays), takich jak "UserWay" (przykład strony korzystającej):

 • nie tylko nie pomaga osobom z niepełnosprawnościami, ale często wręcz utrudnia im korzystanie ze strony internetowej,
 • nie gwarantują zgodności z unijnymi dyrektywami (w tym wytycznymi WCAG),
 • praktyki właścicieli stron internetowych korzystających z takich nakładek to przykład tzw. „access washingu”, czyli pozornych działań na rzecz dostępności cyfrowej.

Kto twierdzi, że "nakładki dostępności" nie są korzystne?

Kilka przykładów:

Firma extranet nie poleca i nie wykorzystuje "nakładek dostępności" ponieważ przygotowywane przez nas strony są dostępne cyfrowo (spełniają wytyczne WCAG).

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.