extranet internet creator

Strony internetowe
z systemem CMS

netadmin | bip.net

Treść strony

Nowy moduł dodatkowy - Generator oświadczeń majątkowych

Moduł umożliwia wypełnienie oraz opublikowanie w serwisie WWW lub BIP oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne.

Formularz oświadczenia majątkowego został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla poszczególnych jednostek: gmina, miasto, powiat, województwo, zgodnie z odpowiednim wzorem.

Wygenerowane za pomocą modułu oświadczenie może zostać wydrukowane lub zapisane do pliku PDF, dzięki czemu będzie czytelne oraz dostępne do odczytu maszynowego, tj. zgodne z wytycznymi WCAG 2.1 Oświadczenie można podpisać również podpisem elektronicznym. Konstrukcja formularza uniemożliwia przypadkowe pominięcie któregokolwiek z pól, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko nieprawidłowo wypełnionych formularzy.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.