extranet internet creator

Ogłoszenia

Najważniejsze informacje

Treść strony

Ataki na użytkowników poczty (phising)

Ostrzegamy przed odwiedzaniem (wywoływaniem) linków znajdujących się w wiadomościach e-mail informujących o rzekomym przekroczeniu limitu zajętości skrzynki e-mail utrzymywanej przez firmę extranet.

Po czym poznać takie wiadomości?

Opis nadawcy wiadomości to "extranet.pl", "extranet.pl Centrum Obsługi Klienta" lub podobny.

Temat wiadomości:

  • w języku polskim "Na Twoim [adres e-mail] zabraklo miejsca." lub podobny,
  • w języku angielskim "You've exceeded the storage limit for your mailbox [adres e-mail]" lub podobny.

Treść wiadomości:

  • może być zapisana w języku angielskim,
  • kończy się zapisem "Admin@extranet.pl", "E-mail jest generowany przez extranet.pl" lub podobnym.

Treść merytoryczna wiadomości może informować o innych sytuacjach a poprzez alarmujące sformułowania (np, straszenie blokadą dostępu) nakłaniać do pilnego wykonania opisanej operacji tj. odwiedzenie (wywołanie) zawartego w wiadomości linku.

Jaki jest cel takich wiadomości?

Celem takich wiadomości jest kradzież danych dostępowych do skrzynki e-mail co umożliwi przeprowadzanie dalszych ataków (np. podszycie się pod właściciela skrzynki e-mail zwiększając wiarygodność wysyłanych informacji).

Przypominamy

  1. zawsze należy sprawdzać adres e-mail nadawcy wiadomości ponieważ opis nadawcy wiadomości może być dowolny,
  2. firma extranet masową korespondencję ZAWSZE wysyła z adresu e-mail info@extranet.pl; opis nadawcy to "info@extranet.pl" lub "Biuro extranet"; wiadomość zawiera załącznik stanowiący podpis cyfrowy (OpenPGP) - plik, którego nazwa zaczyna się od zapisu "OpenPGP_" o rozszerzeniu ASC (podpis cyfrowy jest możliwy do weryfikacji przez programy pocztowe lub ich dodatki),
  3. firma extranet indywidualne wiadomości wysyła ze skrzynek służbowych pracowników, których adresy e-mail można znaleźć na podstronie Kontakt.

Jak wyglądają takie wiadomości?

Poniżej publikujemy przykładowe wiadomości - zawarte w nich linki zostały przez nas "popsute" (poprzez zmianę protokołu "https" na "hxxts") - ich wywołanie nie spowoduje wyświetlenie oszukańczej strony internetowej.

  • Zrzut ekranu wiadomości: Na Twoim [ocenzurowano]@extranet.pl zabraklo miejsca.
  • Zrzut ekranu wiadomości: You've exceeded the storage limit for your mailbox [ocenzurowano]@extranet.pl

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.