extranet internet creator

Ogłoszenia

Najważniejsze informacje

Treść strony

Od 1 lipca 2023 r. zaprzestanie wsparcia dla protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 (dotyczy poczty elektronicznej)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie wycofane wsparcie dla starych protokołów TLS w wersji 1.0 i  1.1 co wiąże się z zaprzestaniem udostępniania usług (poczty elektronicznej) dla urządzeń internautów korzystających z bardzo starego oprogramowania (starymi wersjami systemów operacyjnych i starymi wersjami programów pocztowych tzw. klientów poczty).

Wykaz starego oprogramowania:

  • system Android do wersji 4.3 (data wydania 24 lipca 2013 r.);
  • programy Microsoft Outlook Express oraz Microsoft Windows Live Mail.

W dniu 25 marca 2021 r. TLS w wersji 1.0 oraz 1.1 zostały oficjalnie uznane za wycofane (źródło).

Wymagana zmiana konfiguracji skrzynki e-mail

W oprogramowaniu wykorzystywanym do obsługi poczty elektronicznej (np. Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird) należy zweryfikować (zmodyfikować) konfigurację skrzynki e-mail, tak aby ustawienia były spójne z opublikowaną informacją o zalecanej konfiguracji skrzynki e-mail.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.