extranet internet creator

Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

extranet Joanna Paździerska, nie będąc podmiotem zobowiązanym, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.extranet.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez właściciela strony.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Raś, dominik.ras@extranet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 733 533 090.

W przypadku stwierdzenia niedostępności strony internetowej lub jej elementów prosimy o kontakt z w/w osobą kontaktową.

Dostępność architektoniczna

Parking przy biurze nie udostępnia specjalnych i oznakowanych miejsc parkingowych. Do budynku, gdzie znajduje się siedziba firmy, prowadzi jedno wejście ze schodami (bez podjazdu i bez platformy przyschodowej). Na pierwsze piętro prowadzą schody (brak windy). Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.