extranet internet creator

Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

extranet Joanna Paździerska, nie będąc podmiotem zobowiązanym, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.extranet.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez właściciela strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Raś, dominik.ras@extranet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 733 533 090.

W przypadku stwierdzenia niedostępności strony internetowej lub jej elementów prosimy o kontakt z w/w osobą kontaktową.

Dostępność architektoniczna

Parking przy biurze nie udostępnia specjalnych i oznakowanych miejsc parkingowych. Do budynku, gdzie znajduje się siedziba firmy, prowadzi jedno wejście ze schodami (bez podjazdu i bez platformy przyschodowej). Na pierwsze piętro prowadzą schody (brak windy). Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane firmy

ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

e-mail: biuro@extranet.pl

Dział handlowy:
tel.: +48 733 533 521

Dział administracyjny:
tel.: +48 695 423 695

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 8-16

Napisz do nas

*
*
*
 
*
 
*

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

Deklaracja Dostępności