extranet internet creator

Strony Internetowe - opis

Nawigacja

Treść strony

  • logo systemu bip.net

bip.net

"Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej."

Nasza firma realizuje założenia BIP w oparciu o system bip.net, który jest przygotowany na działanie w 100% zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2008, Nr 10, poz. 68 z późn. zm.). Potwierdzeniem tego faktu są pozytywne wyniki kontroli NIK przeprowadzonymi u naszych Klientów.

Bardzo ważnym aspektem działania systemu jest obsługa stanu załatwianych spraw oraz możliwość ich integracji z wiodącymi systemami elektronicznego obiegu dokumentów. Szczególnie polecamy rozwiązanie DocuSafe naszego Partnera – firmy COM-PAN. Nasza firma zapewnia także ciągły rozwój systemu, mający na celu dopasowywanie się do stosownych zmian w zakresie przepisów prawa, a także dotyczący ułatwień w pracy z systemem bip.net.

Firma extranet internet creator, jako jedna z niewielu, dostarcza w cenie obsługi kwartalne archiwa strony BIP - wersje off-line do przeglądania Biuletynu na komputerach bez dostępu do internetu lub wersja on-line (dostępna "w chmurze"). Nie bez znaczenia jest możliwość szybkiego przełączenia wizualizacji BIP na wersję żałobną. Istotną zaletą jest możliwość integracji systemu bip.net z serwisem internetowym pozwalająca na szybką wymianę, współdzielenie umieszczonych informacji zarówno w Biuletynie, jak i w serwisie internetowym.

Oferowana wraz z systemem bip.net standardowa wizualizacja spełnia wszystkie wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526) wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych - W3C WCAG 2.0 na poziomie AA (m.in. zmiana wielkości czcionki, wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu). Dla Klientów pragnących posiadać unikalną szatę graficzną strony bip.net oferujemy przygotowanie dedykowanej wizualizacji.

Jesteśmy przekonani, że system bip.net jest jednym z najlepszych rozwiązań oferowanych na naszym rynku. Potwierdzają to zarówno przeprowadzone kontrole, jak i opinie samych redaktorów.

Dane firmy

ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

e-mail: biuro@extranet.pl

Dział handlowy:
tel.: +48 733 533 521

Dział administracyjny:
tel.: +48 695 423 695

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 8-16

Napisz do nas

*
*
*
 
*
 
*

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

Deklaracja Dostępności